Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

39. Slåttervall och betesvall 2018. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

39. Temporary grasses and grazings in 2018. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

11

7

4

Uppsala

22

19

3

Södermanlands

27

26

1

Östergötlands

38

32

6

Jönköpings

25

23

2

Kronobergs

8

6

2

Kalmar

12

11

1

Gotlands

21

20

1

Blekinge

2

2

0

Skåne

44

41

3

Hallands

33

30

3

Västra Götalands

90

78

12

Värmlands

32

29

3

Örebro

23

22

1

Västmanlands

18

15

3

Dalarnas

17

14

3

Gävleborgs

33

29

4

Västernorrlands

11

10

1

Jämtlands

27

23

4

Västerbottens

21

20

1

Norrbottens

17

16

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

45

43

2

Götalands mellanbygder

48

45

3

Götalands norra slättbygder

83

72

11

Svealands slättbygder

92

81

11

Götalands skogsbygder

88

76

12

Mellersta Sveriges skogsb.

66

58

8

Nedre Norrland

64

55

9

Övre Norrland

46

43

3

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2018

532

473

59

2017

501

447

54

2016

500

457

43

2015

476

419

57

2014

500

451

49

2013

500

441

56


1)    I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.