Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2018. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

350

Uppsala

16

..

..

670

Södermanlands

8

..

..

350

Östergötlands

43

5 280

3,0

1 480

Jönköpings

3

..

..

50

Kronobergs

1

..

..

20

Kalmar

62

3 510

3,3

2 120

Gotlands

71

2 780

4,4

2 650

Blekinge

14

..

..

280

Skåne

61

4 250

3,4

3 130

Hallands

18

..

..

500

Västra Götalands

33

4 040

4,1

1 290

Värmlands

3

..

..

50

Örebro

14

..

..

540

Västmanlands

11

..

..

400

Dalarnas

-

..

..

30

Gävleborgs

-

..

..

20

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

54

3 860

4,0

2 220

Götalands mellanbygder

160

3 400

2,8

6 060

Götalands norra slättbygder

68

5 020

2,7

2 540

Svealands slättbygder

56

3 750

2,3

2 270

Götalands skogsbygder

21

3 220

8,7

660

Mellersta Sveriges skogsb.

5

..

..

170

Nedre Norrland

-

..

..

30

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

364

3 800

1,7

13 940

2017

439

6 470

1,0

18 660

2016

431

5 830

1,0

18 680

2015

332

6 210

1,6

15 020

2014

284

6 440

1,2

13 210

2013

282

5 770

1,1

13 480

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

6 140

0,5

15 810


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.