Statens Jordbruksverk                                      3                                                      JO 15 SM 0301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

Lars Hagblad, SCB, tfn 019-17 64 15, lars.hagblad@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 27 juni 2003.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.