Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2005

JO 15 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2005, spannmål

2. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2005, övriga grödor

3. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2005, spannmål

4. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2005, övriga grödor

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure