Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2005

JO 15 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2005, spannmål

1. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2005, cereals

 

Område

Spannmål

 

 

 

Höst-

vete

Vår-

vete

Höst-

råg

Vår-

korn

Havre

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

5 160

4 186

4 137

3 651

3 230

Uppsala

5 240

4 814

4 039

4 178

4 025

Södermanlands

5 181

4 429

4 116

4 032

3 738

Östergötlands

5 848

5 134

5 396

4 605

4 174

Jönköpings

4 520

..

..

3 049

3 153

Kronobergs

4 585

..

..

3 285

3 569

Kalmar

6 235

5 551

3 828

4 083

3 975

Gotlands

4 866

4 040

4 161

4 037

3 715

Blekinge

6 518

6 326

4 142

4 346

4 655

Skåne

7 936

6 293

6 776

5 702

5 457

Hallands

5 958

4 750

4 475

4 588

4 575

Västra Götalands

5 668

4 382

5 399

4 075

4 018

Värmlands

4 370

4 356

3 950

3 529

3 460

Örebro

5 476

5 273

4 208

4 185

3 925

Västmanlands

4 909

4 026

3 736

4 049

3 803

Dalarnas

3 344

..

..

3 165

3 224

Gävleborgs

..

..

..

2 606

2 268

Västernorrlands

..

..

..

1 889

1 700

Jämtlands

..

..

..

2 313

2 846

Västerbottens

..

..

..

2 036

2 148

Norrbottens

..

..

..

2 082

2 347

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden
 
 
 
 
 

Götalands södra slättbygder

7 928

6 399

7 090

5 808

5 383

Götalands mellanbygder

6 576

5 397

5 598

4 627

4 582

Götalands norra slättbygder

5 818

4 698

5 442

4 653

4 319

Svealands slättbygder

5 156

4 614

4 092

4 096

3 807

Götalands skogsbygder

4 966

4 173

4 163

3 518

3 401

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 872

4 423

3 754

3 197

3 196

Nedre Norrland

..

..

..

2 351

2 138

Övre Norrland

..

..

..

2 048

2 177

 

 

 

 

 

 

Hela Riket
 
 
 
 
 

2005

6 196

5 282

5 567

4 248

3 880

2004

6 231

5 227

5 526

4 245

3 853

2003

6 302

5 204

5 496

4 216

3 779

2002

6 277

5 116

5 385

4 155

3 703

2001

6 333

5 074

5 286

4 120

3 642

2000

6 371

5 000

5 143

4 089

3 615


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.