Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2005

JO 15 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2005, övriga grödor

2. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2005, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

1 802

1 640

1 481

..

Uppsala

21 664

..

..

2 320

1 744

1 800

..

Södermanlands

..

..

2 282

1 964

1 651

1 513

..

Östergötlands

32 167

..

2 743

2 172

..

1 584

..

Jönköpings

27 373

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

31 436

..

..

..

..

..

..

Kalmar

29 552

36 545

2 745

1 859

..

1 575

44 381

Gotlands

27 960

..

2 519

1 653

..

1 499

38 951

Blekinge

23 756

39 071

2 592

2 180

..

..

46 547

Skåne

39 845

38 900

3 003

2 268

..

..

47 113

Hallands

32 588

..

2 666

2 011

..

1 679

44 525

Västra Götalands

31 421

..

2 730

2 131

..

1 693

..

Värmlands

25 138

..

..

1 895

..

1 333

..

Örebro

26 744

..

..

2 359

..

1 742

..

Västmanlands

20 291

..

..

2 048

..

1 636

..

Dalarnas

24 341

..

..

..

..

1 340

..

Gävleborgs

15 529

..

..

..

..

1 485

..

Västernorrlands

14 086

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

15 855

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

16 128

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

19 211

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden
 
 
 
 
 
 
 

Götalands södra slättbygder

36 903

37 100

3 091

2 233

..

1 804

46 593

Götalands mellanbygder

34 889

38 721

2 910

2 060

..

1 532

42 156

Götalands norra slättbygder

31 922

..

2 863

2 228

..

1 654

..

Svealands slättbygder

24 822

..

2 548

2 166

1 601

1 628

..

Götalands skogsbygder

28 840

34 130

2 613

1 932

..

1 528

42 374

Mellersta Sveriges skogsbygder

22 030

..

2 687

..

..

1 347

..

Nedre Norrland

18 865

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

17 680

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket
 
 
 
 
 
 
 

2005

31 536

38 426

2 887

2 141

1 496

1 596

46 389

2004

32 461

38 530

2 789

2 062

1 440

1 573

46 661

2003

33 436

39 368

2 717

2 008

1 415

1 553

46 626

2002

33 866

39 812

2 634

1 910

1 390

1 511

46 416

2001

34 608

40 268

2 607

1 809

1 444

1 483

46 249

2000

35 146

40 401

2 609

1 720

1 471

1 451

46 300


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.