Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2005

JO 15 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2005, övriga grödor

4. Standard yield for yield survey districts in 2005, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

1 843

..

1 419

..

0112

..

..

..

1 687

..

..

..

0321*

23 573

..

..

2 353

..

1 823

..

0322*

..

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

2 030

..

1 454

..

0431*

..

..

..

1 810

..

1 601

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

2 328

..

1 918

..

0312

20 246

..

..

..

..

..

..

0321*

23 573

..

..

2 353

..

1 823

..

0322*

..

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

1 996

..

1 739

..

1922*

19 508

..

..

..

..

1 238

..

2121*

16 077

..

..

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

2 139

1 934

..

1 636

..

0421*

..

..

..

2 030

..

1 454

..

0422*

..

..

..

2 043

1 731

1 637

..

0431*

..

..

..

1 810

..

1 601

..

0521*

28 364

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

..

0513

32 565

..

2 912

2 164

..

..

..

0514

34 792

..

2 654

2 130

..

1 563

..

0515

24 241

..

2 069

2 130

..

1 461

..

0521*

28 364

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

1 522

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

..

0621*

31 692

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

..

1611*

31 064

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

 

0621*

31 692

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

..


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

 

 

 

 

4 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2005, övriga grödor

4 cont. Standard yield for yield survey districts in 2005, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

 

0811

27 958

36 635

2 936

1 659

..

..

44 552

0812

17 405

..

2 139

..

..

..

41 521

0813

37 327

..

2 649

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

1 522

..

0831*

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

 

0911

23 542

..

1 991

1 612

..

..

38 564

0912

28 343

..

2 595

1 615

..

1 499

39 360

0913

29 442

..

..

..

..

..

36 448

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

..

1011

23 664

39 090

2 580

2 173

..

..

46 615

Skåne län

 

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

..

1111

35 735

38 773

2 306

2 241

..

..

45 650

1112

33 411

37 118

2 345

2 410

..

..

43 371

1121

44 050

41 871

3 236

..

..

..

47 931

1122

..

..

2 963

..

..

..

45 311

1123

33 967

..

3 215

2 089

..

..

45 881

1124*

31 886

..

..

..

..

..

41 848

1131*

..

..

..

..

..

..

..

1211

46 976

..

3 032

..

..

..

49 295

1212

46 350

..

2 982

..

..

..

46 021

1213

38 997

36 719

2 838

1 736

..

..

44 317

1214

43 580

..

3 005

..

..

..

49 388

1215

44 950

..

2 972

..

..

..

43 933

1216

42 683

..

2 856

2 115

..

..

46 199

1221

..

..

..

..

..

..

39 635

1222

35 935

..

2 901

..

..

..

45 083

1321*

33 752

..

..

2 330

..

..

44 497

Hallands län

 

 

 

 

 

 

 

1124*

31 886

..

..

..

..

..

41 848

1131*

..

..

..

..

..

..

..

1311

30 748

..

..

2 073

..

1 643

..

1321*

33 752

..

..

2 330

..

..

44 497

1322*

..

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..

..


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

 

 

 

 

 

 

4 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2005, övriga grödor

4 cont. Standard yield for yield survey districts in 2005, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

1 503

..

1521

..

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

..

1611*

31 064

..

..

..

..

..

..

1612

33 685

..

2 442

..

..

..

..

1613

25 980

..

..

..

..

..

..

1614

27 446

..

2 570

..

..

..

..

1615

32 494

..

2 837

2 192

..

..

..

1616

..

..

2 319

2 002

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

..

1621

32 353

..

..

1 828

..

..

..

1622

29 887

..

2 884

2 181

..

1 892

..

1623

32 030

..

2 581

2 245

..

2 080

..

1721*

..

..

..

..

..

..

..

1722*

31 885

..

..

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

 

1711

26 447

..

..

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

..

1722*

31 885

..

..

..

..

..

..

1723*

15 919

..

..

..

..

..

..

1724*

17 752

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

 

1723*

15 919

..

..

..

..

..

..

1811

22 807

..

..

..

..

..

..

1812

27 685

..

..

2 396

..

1 827

-

1813

..

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

2 030

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

2 043

1 731

1 637

..

0431*

..

..

..

1 810

..

1 601

..

1821*

..

..

..

2 030

..

..

..

1911

..

..

..

2 239

..

1 654

..

1912

..

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

1 996

..

1 739

..

1922*

19 508

..

..

..

..

1 238

..


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

 

 

 

 

4 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2005, övriga grödor

4 cont. Standard yield for yield survey districts in 2005, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

 

1724*

17 752

..

..

..

..

..

..

2011

23 739

..

..

..

..

1 338

..

2012

25 100

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

..

2121*

16 077

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

..

2221*

16 206

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

..

2221*

16 206

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

 

2311

16 145

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

 

2411

16 811

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

..

2413

16 000

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

 

2511

18 721

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

..


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.