Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2006

JO 15 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2006, spannmål

1. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2006, cereals

 

Område

Spannmål

 

 

 

Höst-

vete

Vår-

vete

Höst-

råg

Vår-

korn

Havre

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

5 073

4 207

4 038

3 572

3 142

Uppsala

5 123

4 850

4 028

4 149

3 975

Södermanlands

5 128

4 437

3 973

4 019

3 746

Östergötlands

5 814

5 144

5 402

4 574

4 195

Jönköpings

4 584

-

-

3 056

3 239

Kronobergs

4 513

-

-

3 276

3 644

Kalmar

6 200

5 607

3 794

4 095

4 018

Gotlands

4 898

4 248

4 102

4 126

3 855

Blekinge

6 428

6 123

4 120

4 262

4 622

Skåne

7 955

6 282

6 826

5 750

5 611

Hallands

5 975

4 855

4 409

4 666

4 667

Västra Götalands

5 645

4 355

5 331

4 046

4 022

Värmlands

4 261

4 506

3 832

3 522

3 400

Örebro

5 404

5 321

4 168

4 164

3 956

Västmanlands

4 844

4 084

3 680

4 036

3 841

Dalarnas

3 212

-

-

3 094

3 147

Gävleborgs

-

-

-

2 512

2 126

Västernorrlands

-

-

-

1 784

1 618

Jämtlands

-

-

-

2 278

2 867

Västerbottens

-

-

-

1 958

2 039

Norrbottens

-

-

-

1 998

2 210

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 992

6 451

7 143

5 867

5 535

Götalands mellanbygder

6 582

5 270

5 688

4 667

4 690

Götalands norra slättbygder

5 794

4 663

5 417

4 614

4 337

Svealands slättbygder

5 079

4 644

4 046

4 071

3 793

Götalands skogsbygder

4 927

4 177

4 160

3 489

3 427

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 804

4 462

3 726

3 112

3 107

Nedre Norrland

-

-

-

2 281

2 015

Övre Norrland

-

-

-

1 970

2 050

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2006

6 169

5 201

5 515

4 201

3 870

2005

6 196

5 282

5 567

4 248

3 880

2004

6 231

5 227

5 526

4 245

3 853

2003

6 302

5 204

5 496

4 216

3 779

2002

6 277

5 116

5 385

4 155

3 703

2001

6 333

5 074

5 286

4 120

3 642


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.