Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2006

JO 15 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2006, övriga grödor

2. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2006, other crops

 

Område

 

Oljeväxter

 

 

Mat- 1)

potatis

Potatis för stärkelse

Höst-

raps

Vår-

raps

Höst-

rybs

Vår-

rybs

Socker-

betor

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 846

1 627

1 404

-

Uppsala

21 317

-

-

2 343

1 847

1 799

-

Södermanlands

-

-

2 435

2 042

1 762

1 526

-

Östergötlands

31 655

-

2 871

2 185

-

1 620

-

Jönköpings

27 675

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

28 888

-

-

-

-

-

-

Kalmar

28 577

35 882

2 862

1 931

-

1 671

45 207

Gotlands

28 400

-

2 687

1 714

-

1 518

38 613

Blekinge

23 308

38 673

2 735

2 190

-

-

47 114

Skåne

39 377

39 040

3 151

2 324

-

-

47 982

Hallands

31 946

-

2 815

2 127

-

1 708

44 896

Västra Götalands

30 497

-

2 881

2 138

-

1 694

-

Värmlands

24 087

-

-

1 892

-

1 292

-

Örebro

26 732

-

-

2 410

-

1 751

-

Västmanlands

20 252

-

-

2 070

-

1 616

-

Dalarnas

23 826

-

-

-

-

1 392

-

Gävleborgs

15 583

-

-

-

-

1 433

-

Västernorrlands

14 034

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

15 723

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

15 230

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

18 678

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

36 240

37 302

3 240

2 300

-

1 824

47 096

Götalands mellanbygder

34 416

38 472

3 061

2 113

-

1 539

42 874

Götalands norra slättbygder

31 136

-

3 032

2 234

-

1 689

-

Svealands slättbygder

24 659

-

2 644

2 207

1 659

1 607

-

Götalands skogsbygder

28 188

34 250

2 773

2 008

-

1 512

42 192

Mellersta Sveriges skogsbygder

21 592

-

2 763

2 213

-

1 390

-

Nedre Norrland

18 867

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

17 036

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

30 976

38 367

3 027

2 175

1 586

1 590

47 193

2005

31 536

38 426

2 887

2 141

1 496

1 596

46 389

2004

32 461

38 530

2 789

2 062

1 440

1 573

46 661

2003

33 436

39 368

2 717

2 008

1 415

1 553

46 626

2002

33 866

39 812

2 634

1 910

1 390

1 511

46 416

2001

34 608

40 268

2 607

1 809

1 444

1 483

46 249


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.