Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, potatis och sockerbetor

6. Standard yield for yield survey districts in 2007, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

-

-

-

-

-

-

0112

-

-

-

-

-

-

0321*

24 744

85

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

-

-

0312

20 869

136

-

-

-

-

0321*

24 744

85

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

19 750

106

-

-

-

-

2121*

16 315

214

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

0521*

25 597

84

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

-

-

0513

32 394

635

-

-

-

-

0514

33 506

186

-

-

-

-

0515

24 820

58

-

-

-

-

0521*

25 597

84

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

-

-

0621*

28 097

222

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

-

-

1611*

30 117

217

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

28 097

222

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2007, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

25 367

207

35 667

244

47 181

1 782

0812

17 820

116

-

-

43 938

310

0813

32 554

151

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

24 180

90

-

-

39 001

1 328

0912

28 281

224

-

-

39 356

4 835

0913

30 398

314

-

-

38 014

968

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1011

24 976

96

38 116

634

47 166

1 949

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

1111

35 712

572

38 868

688

45 964

3 642

1112

36 197

155

36 988

297

44 354

1 039

1121

41 477

407

40 502

180

48 270

9 674

1122

-

-

-

-

46 620

4 015

1123

32 912

368

-

-

47 158

3 151

1124*

31 794

183

-

-

44 463

468

1131*

-

-

-

-

-

-

1211

42 233

293

-

-

50 289

7 953

1212

43 614

140

-

-

47 907

4 226

1213

37 002

232

36 432

144

48 143

2 118

1214

40 521

235

-

-

50 826

5 905

1215

41 073

613

-

-

46 748

4 555

1216

41 204

143

-

-

48 307

6 393

1221

-

-

-

-

43 580

229

1222

34 148

576

-

-

45 876

3 327

1321*

31 874

825

-

-

44 632

2 043

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

31 794

183

-

-

44 463

468

1131*

-

-

-

-

-

-

1311*

31 101

485

-

-

-

-

1321*

31 874

825

-

-

44 632

2 043

1322*

-

-

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2007, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

-

-

1611*

30 117

217

-

-

-

-

1612

31 830

335

-

-

-

-

1613

27 953

64

-

-

-

-

1614

29 452

132

-

-

-

-

1615

31 052

436

-

-

-

-

1616

-

-

-

-

-

-

1617

-

-

-

-

-

-

1621

31 109

487

-

-

-

-

1622

27 529

310

-

-

-

-

1623

30 344

420

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

29 908

180

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

25 974

213

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

29 908

180

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

-

-

1724*

14 498

125

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

-

-

1811

24 625

139

-

-

-

-

1812

28 490

470

-

-

-

-

1813

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

19 750

106

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2007, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

14 498

125

-

-

-

-

2011

23 161

302

-

-

-

-

2012

24 662

312

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

16 344

139

-

-

-

-

2121*

16 315

214

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

2221*

14 710

152

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

-

-

2221*

14 710

152

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

16 429

112

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

15 356

245

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

-

-

2413

17 613

132

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

17 621

386

-

-

-

-

2512

20 530

184

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.