Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2007, spannmål

7. Standard yield (trimmed ten year mean) for counties, production areas and Sweden in 2007, cereals

 

Område

Höstkorn

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

4 700

181

2 720

99

Uppsala

-

-

4 487

192

3 326

178

Södermanlands

-

-

4 698

361

3 260

184

Östergötlands

-

-

5 192

800

3 477

264

Jönköpings

-

-

4 029

285

3 162

206

Kronobergs

-

-

4 128

267

2 826

125

Kalmar

4 743

327

4 569

692

3 099

130

Gotlands

4 497

248

4 299

664

-

-

Blekinge

-

-

4 891

272

-

-

Skåne

5 871

484

5 291

754

-

-

Hallands

-

-

5 164

560

4 156

137

Västra Götalands

-

-

4 923

1 302

3 580

748

Värmlands

-

-

4 699

189

-

-

Örebro

-

-

4 592

259

3 315

95

Västmanlands

-

-

4 866

125

3 332

109

Dalarnas

-

-

-

-

2 607

74

Gävleborgs

-

-

-

-

1 909

111

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

1 759

121

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 248

325

5 428

801

4 372

121

Götalands mellanbygder

4 871

772

4 619

1 689

3 349

149

Götalands n slättbygder

5 632

99

5 180

1 567

3 953

656

Svealands slättbygder

-

-

4 696

1 216

3 206

636

Götalands skogsbygder

4 254

116

4 329

1 409

3 161

846

M Sveriges skogsbygder

-

-

4 388

328

2 809

309

Nedre Norrland

-

-

-

-

1 760

186

Övre Norrland

-

-

-

-

1 802

161

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

5 126

1 354

4 813

7 211

3 303

3 024


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.