Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2007, ärter och oljelin

8. Standard yield (trimmed ten year mean) for counties, production areas and Sweden in 2007, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 730

234

-

-

Uppsala

2 970

551

1 385

147

Södermanlands

2 664

584

1 063

151

Östergötlands

3 298

1 022

1 573

510

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

2 798

302

-

-

Gotlands

2 754

328

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

3 384

939

1 812

162

Hallands

2 761

279

-

-

Västra Götalands

2 566

747

974

262

Värmlands

2 127

197

-

-

Örebro

2 814

321

-

-

Västmanlands

2 414

439

-

-

Dalarnas

2 107

104

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 356

822

1 882

134

Götalands mellanbygder

3 072

971

1 183

134

Götalands n slättbygder

3 029

1 550

1 394

655

Svealands slättbygder

2 702

2 241

1 181

581

Götalands skogsbygder

2 528

330

-

-

M Sveriges skogsbygder

2 438

346

904

114

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

2 900

6 280

1 288

1 708


Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.