Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2007, spannmål

9. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2007, cereals

 

Område

Höstkorn

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

-

-

4 933

74

-

-

0112

-

-

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

4 437

130

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

-

-

0312

-

-

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

-

-

5 000

136

-

-

0421*

-

-

4 437

130

-

-

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

0521*

-

-

4 694

117

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

-

-

0513

-

-

5 849

163

-

-

0514

-

-

5 354

223

-

-

0515

-

-

5 171

182

-

-

0521*

-

-

4 694

117

-

-

0821*

-

-

4 356

119

3 168

75

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

-

-

0612

-

-

4 343

103

3 277

75

0621*

-

-

3 953

100

2 868

62

0622*

-

-

3 836

64

-

-

1322*

-

-

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

-

-

3 953

100

2 868

62

0622*

-

-

3 836

64

-

-

0711

-

-

4 198

179

-

-

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.

 

 

9 forts. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2007, spannmål

9 cont. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2007, cereals

 

Område

Höstkorn

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

4 971

150

5 014

258

-

-

0812

4 655

125

4 116

154

-

-

0813

-

-

4 625

111

-

-

0814

-

-

-

-

-

-

0821*

-

-

4 356

119

3 168

75

0831*

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

3 906

71

4 076

179

-

-

0912

4 853

141

4 697

364

-

-

0913

-

-

3 610

143

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1011

-

-

4 930

262

-

-

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

1111

-

-

-

-

-

-

1112

-

-

-

-

-

-

1121

-

-

-

-

-

-

1122

-

-

-

-

-

-

1123

-

-

-

-

-

-

1124*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-

1211

-

-

-

-

-

-

1212

6 328

60

-

-

-

-

1213

-

-

-

-

-

-

1214

-

-

-

-

-

-

1215

-

-

-

-

-

-

1216

-

-

-

-

-

-

1221

-

-

-

-

-

-

1222

-

-

-

-

-

-

1321*

-

-

5 269

224

-

-

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-

1311*

-

-

5 237

249

-

-

1321*

-

-

5 269

224

-

-

1322*

-

-

-

-

-

-

1331*

-

-

4 678

102

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.

 

 

9 forts. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2007, spannmål

9 cont. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2007, cereals

 

Område

Höstkorn

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

-

-

4 678

102

-

-

1411

-

-

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

-

-

1512

-

-

5 432

138

4 027

65

1521

-

-

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

-

-

1612

-

-

4 808

124

-

-

1613

-

-

4 653

70

-

-

1614

-

-

4 637

139

-

-

1615

-

-

5 122

119

-

-

1616

-

-

5 151

116

-

-

1617

-

-

-

-

-

-

1621

-

-

4 775

121

-

-

1622

-

-

5 838

128

-

-

1623

-

-

5 895

126

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

-

-

5 017

111

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

-

-

5 017

111

-

-

1723*

-

-

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

-

-

1811

-

-

3 794

70

-

-

1812

-

-

5 081

114

-

-

1813

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.

 

 

9 forts. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2007, spannmål

9 cont. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2007, cereals

 

Område

Höstkorn

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

1 923

58

2121*

-

-

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.