Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Femårsmedelvärde i kg/ha för produktionsområden och riket 2007, slåttervall

11. Five year mean for production areas and Sweden in 2007, temporary grasses

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 739

216

2 663

174

6 309

216

Götalands mellanbygder

3 861

516

1 813

432

5 523

516

Götalands n slättbygder

3 743

369

2 454

290

6 116

369

Svealands slättbygder

3 225

598

1 561

410

4 729

598

Götalands skogsbygder

3 346

1 074

1 750

841

5 018

1 074

M Sveriges skogsbygder

3 402

347

1 172

207

4 450

347

Nedre Norrland

3 176

371

916

199

4 072

371

Övre Norrland

2 779

279

1 027

171

3 748

279

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

3 295

3 770

1 619

2 694

5 030

3 770


Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.