Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2007, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2007, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1 683

281

1 439

712

Uppsala

1 927

343

1 762

857

Södermanlands

1 808

257

1 541

1 261

Östergötlands

-

-

1 623

1 461

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

1 518

713

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

Hallands

-

-

1 726

764

Västra Götalands

-

-

1 685

2 993

Värmlands

-

-

1 240

570

Örebro

-

-

1 741

803

Västmanlands

-

-

1 590

824

Dalarnas

-

-

1 518

686

Gävleborgs

-

-

1 392

387

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

1 892

562

Götalands mellanbygder

-

-

1 552

731

Götalands n slättbygder

-

-

1 695

3 394

Svealands slättbygder

1 721

1 092

1 576

4 567

Götalands skogsbygder

-

-

1 500

1 331

M Sveriges skogsbygder

-

-

1 441

1 719

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

1 655

1 492

1 583

12 726

2006

1 586

 

1 590

 

2005

1 496

 

1 596

 

2004

1 440

 

1 573

 

2003

1 415

 

1 553

 

2002

1 390

 

1 511

 


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.