Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2007

JO 15 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, oljeväxter

5a. Standard yield for yield survey districts in 2007, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

-

-

1 895

405

0112

-

-

1 825

239

0321*

-

-

2 397

1 120

0322*

-

-

-

-

0421*

-

-

2 162

296

0431*

-

-

2 000

209

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

2 416

909

0312

-

-

-

-

0321*

-

-

2 397

1 120

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

2 070

942

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 594

65

2 099

286

0421*

-

-

2 162

296

0422*

-

-

2 148

444

0431*

-

-

2 000

209

0521*

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

0513

3 219

826

2 140

1 187

0514

2 891

596

2 199

811

0515

2 208

141

2 218

693

0521*

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2007, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 189

822

-

-

0812

2 503

407

-

-

0813

2 786

122

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 399

555

1 733

415

0912

2 873

1 001

1 714

1 168

0913

-

-

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

3 121

355

2 150

678

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

2 618

345

2 407

178

1112

-

-

2 553

323

1121

3 504

2 137

-

-

1122

3 237

1 236

-

-

1123

3 409

763

2 141

409

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

3 345

2 316

-

-

1212

3 242

1 267

-

-

1213

3 076

743

-

-

1214

3 289

1 445

-

-

1215

3 272

2 016

2 638

336

1216

3 151

1 814

2 410

264

1221

-

-

-

-

1222

3 187

663

-

-

1321*

-

-

2 359

481

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311*

-

-

2 195

283

1321*

-

-

2 359

481

1322*

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2007, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

2 971

202

-

-

1613

-

-

-

-

1614

2 677

160

-

-

1615

2 932

169

2 294

356

1616

-

-

2 124

297

1617

-

-

-

-

1621

-

-

1 810

888

1622

3 250

412

2 231

1 348

1623

2 859

373

2 342

720

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

-

-

-

-

1812

-

-

2 474

842

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

2 066

385

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

2 148

444

0431*

-

-

2 000

209

1821*

-

-

2 066

385

1911

-

-

2 234

975

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

2 070

942

1922*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2007, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2007, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.