Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, potatis och sockerbetor

4a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, spannmål

4b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, spannmål

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, oljeväxter

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, oljeväxter

6. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, potatis och sockerbetor

7. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, spannmål

8. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, ärter och oljelin

9. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2008, spannmål

10. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2008, ärter och oljelin

11. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

12a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, höstvete och vårvete

12b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, höstråg och höstkorn

12c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, vårkorn och havre

12d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, rågvete och blandsäd

13a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, höstraps och vårraps

13b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, höstrybs och vårrybs

14. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, oljelin

15a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, slåttervall första skörd och återväxt

15b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, slåttervall total