Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, potatis och sockerbetor

6. Standard yield for yield survey districts in 2008, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

-

-

-

-

-

-

0112

-

-

-

-

-

-

0321*

24 070

74

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

-

-

0312

21 451

125

-

-

-

-

0321*

24 070

74

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

18 607

92

-

-

-

-

2121*

16 625

210

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

0521*

24 364

75

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

-

-

0513

31 756

639

-

-

-

-

0514

33 037

170

-

-

-

-

0515

26 864

53

-

-

-

-

0521*

24 364

75

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

-

-

0621*

26 477

206

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

-

-

1611*

28 608

194

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

26 477

206

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2008, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

25 448

198

35 758

243

47 599

1 672

0812

18 010

90

-

-

43 989

287

0813

30 595

132

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

24 477

75

-

-

37 715

1 206

0912

28 383

216

-

-

38 854

4 421

0913

31 492

297

-

-

38 027

875

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1011

24 092

84

36 735

606

48 522

1 908

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

1111

35 213

560

38 700

674

46 838

3 506

1112

36 623

143

36 386

270

44 410

999

1121

40 233

380

39 619

169

49 552

9 311

1122

-

-

-

-

47 102

3 826

1123

31 316

337

-

-

47 974

3 033

1124*

32 011

164

-

-

46 047

441

1131*

-

-

-

-

-

-

1211

39 202

286

-

-

52 358

7 727

1212

42 087

135

-

-

48 703

4 019

1213

35 416

204

35 880

131

48 467

2 026

1214

38 525

213

-

-

52 643

5 746

1215

38 183

585

-

-

46 851

4 395

1216

41 691

131

-

-

48 891

6 200

1221

-

-

-

-

44 528

211

1222

31 215

598

-

-

47 994

3 203

1321*

30 271

840

-

-

46 466

1 997

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

32 011

164

-

-

46 047

441

1131*

-

-

-

-

-

-

1311*

30 479

454

-

-

-

-

1321*

30 271

840

-

-

46 466

1 997

1322*

-

-

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2008, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

-

-

1611*

28 608

194

-

-

-

-

1612

31 036

294

-

-

-

-

1613

-

-

-

-

-

-

1614

29 532

113

-

-

-

-

1615

30 255

397

-

-

-

-

1616

-

-

-

-

-

-

1617

-

-

-

-

-

-

1621

29 473

452

-

-

-

-

1622

25 869

277

-

-

-

-

1623

29 679

385

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

28 666

163

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

25 889

200

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

28 666

163

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

-

-

1724*

12 559

136

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

-

-

1811

23 703

127

-

-

-

-

1812

29 051

438

-

-

-

-

1813

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

18 607

92

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2008, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

12 559

136

-

-

-

-

2011

23 344

291

-

-

-

-

2012

24 854

294

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

18 783

131

-

-

-

-

2121*

16 625

210

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

2221*

14 274

148

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

-

-

2221*

14 274

148

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

17 097

123

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

14 879

236

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

-

-

2413

16 493

122

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

17 154

369

-

-

-

-

2512

20 737

180

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.