Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, spannmål

7. Standard yield (trimmed ten year mean) for counties, production areas and Sweden in 2008, cereals

 

Område

Höstkorn

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

4 863

183

2 870

96

Uppsala

-

-

4 636

185

3 264

182

Södermanlands

-

-

4 734

382

3 169

172

Östergötlands

-

-

5 257

832

3 429

262

Jönköpings

-

-

3 995

281

3 196

204

Kronobergs

-

-

4 185

267

2 708

124

Kalmar

4 716

326

4 551

680

3 019

137

Gotlands

4 515

270

4 330

670

-

-

Blekinge

-

-

4 864

282

-

-

Skåne

5 921

515

5 262

660

-

-

Hallands

-

-

5 201

569

4 072

138

Västra Götalands

-

-

4 924

1 316

3 513

751

Värmlands

-

-

4 682

224

-

-

Örebro

-

-

4 614

249

-

-

Västmanlands

-

-

5 099

132

3 329

103

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

1 909

111

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

1 716

114

Norrbottens

-

-

-

-

1 778

62

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 271

350

5 424

782

4 211

115

Götalands mellanbygder

4 864

774

4 619

1 644

3 273

147

Götalands n slättbygder

5 706

112

5 205

1 648

3 852

613

Svealands slättbygder

-

-

4 798

1 275

3 194

629

Götalands skogsbygder

-

-

4 318

1 361

3 102

827

M Sveriges skogsbygder

-

-

4 410

332

2 737

284

Nedre Norrland

-

-

-

-

1 760

186

Övre Norrland

-

-

-

-

1 739

159

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

5 177

1 338

4 849

7 248

3 245

2 953

2007

5 126

1 354

4 813

7 211

3 303

3 024


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.