Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, ärter och oljelin

8. Standard yield (trimmed ten year mean) for counties, production areas and Sweden in 2008, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 722

230

-

-

Uppsala

2 928

551

1 371

155

Södermanlands

2 580

550

1 063

151

Östergötlands

3 198

1 016

1 615

529

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

2 881

312

-

-

Gotlands

2 758

351

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

3 326

849

1 885

144

Hallands

2 608

261

-

-

Västra Götalands

2 466

705

956

244

Värmlands

2 147

196

-

-

Örebro

2 779

323

-

-

Västmanlands

2 432

439

-

-

Dalarnas

1 970

98

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 319

758

1 915

112

Götalands mellanbygder

3 021

971

-

-

Götalands n slättbygder

2 925

1 464

1 419

670

Svealands slättbygder

2 669

2 218

1 216

583

Götalands skogsbygder

2 543

312

-

-

M Sveriges skogsbygder

2 320

324

901

105

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

2 842

5 899

1 323

1 674

2007

2 900

6 280

1 288

1 708


Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.