Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2008, ärter och oljelin

10. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2008, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

2 717

117

-

-

0112

-

-

-

-

0321*

3 104

276

1 538

103

0322*

-

-

-

-

0421*

2 356

158

-

-

0431*

2 621

107

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

0311

3 020

220

-

-

0312

-

-

-

-

0321*

3 104

276

1 538

103

0322*

-

-

-

-

1921*

2 447

193

-

-

1922*

2 120

77

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 522

145

-

-

0421*

2 356

158

-

-

0422*

2 900

162

-

-

0431*

2 621

107

-

-

0521*

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

0513

3 571

389

1 823

163

0514

3 046

350

1 489

153

0515

2 565

164

1 512

168

0521*

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.

 

 

10 forts. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2008, ärter och oljelin

10 cont. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2008, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 156

200

-

-

0812

-

-

-

-

0813

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

-

-

-

-

0912

2 997

230

-

-

0913

-

-

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

-

-

-

-

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

-

-

-

-

1112

-

-

-

-

1121

3 971

88

-

-

1122

-

-

-

-

1123

-

-

-

-

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

-

-

-

-

1212

-

-

-

-

1213

-

-

-

-

1214

-

-

-

-

1215

-

-

-

-

1216

-

-

-

-

1221

-

-

-

-

1222

-

-

-

-

1321*

-

-

-

-

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311*

-

-

-

-

1321*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-


Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.

 

 

10 forts. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2008, ärter och oljelin

10 cont. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2008, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

-

-

-

-

1613

-

-

-

-

1614

2 791

72

-

-

1615

3 004

72

-

-

1616

2 416

113

-

-

1617

-

-

-

-

1621

2 228

78

-

-

1622

2 468

95

-

-

1623

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

2 167

85

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

-

-

-

-

1812

3 071

172

-

-

1813

-

-

-

-

1821*

2 450

112

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

2 900

162

-

-

0431*

2 621

107

-

-

1821*

2 450

112

-

-

1911

2 556

168

-

-

1912

-

-

-

-

1921*

2 447

193

-

-

1922*

2 120

77

-

-


Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.

 

 

10 forts. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2008, ärter och oljelin

10 cont. Standard yield (trimmed ten year mean) for yield survey districts in 2008, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

2 020

95

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.