Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

11. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 019

99

-

-

3 638

99

Uppsala

3 334

144

1 463

96

4 798

144

Södermanlands

3 013

160

1 681

109

4 694

160

Östergötlands

3 285

231

2 041

189

5 326

231

Jönköpings

3 345

233

1 866

190

5 211

233

Kronobergs

3 019

129

1 723

103

4 741

129

Kalmar

3 576

262

2 035

217

5 612

262

Gotlands

3 259

176

1 637

148

4 897

176

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 456

430

1 949

333

5 404

430

Hallands

3 451

201

2 823

180

6 274

201

Västra Götalands

3 317

567

1 989

399

5 306

567

Värmlands

2 968

218

1 081

122

4 049

218

Örebro

3 458

119

1 701

70

5 159

119

Västmanlands

3 018

91

-

-

4 294

91

Dalarnas

3 375

134

1 152

80

4 528

134

Gävleborgs

3 324

154

1 062

92

4 387

154

Västernorrlands

3 077

135

717

59

3 794

135

Jämtlands

2 949

106

832

56

3 781

106

Västerbottens

2 733

169

1 120

104

3 853

169

Norrbottens

2 566

93

-

-

3 657

93

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 693

232

2 798

186

6 492

232

Götalands mellanbygder

3 564

541

1 947

453

5 512

541

Götalands n slättbygder

3 389

384

2 506

299

5 896

384

Svealands slättbygder

3 158

644

1 471

421

4 629

644

Götalands skogsbygder

3 245

1 060

1 779

818

5 024

1 060

M Sveriges skogsbygder

3 242

374

1 119

210

4 362

374

Nedre Norrland

3 097

386

867

203

3 964

386

Övre Norrland

2 676

285

1 075

170

3 751

285

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

3 234

3 906

1 629

2 760

4 863

3 906

2007

3 295

3 770

1 619

2 694

5 030

3 770


Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.