Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, höstvete och vårvete

12a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 377

101

510

4 401

104

93

Uppsala

5 963

104

873

4 966

104

419

Södermanlands

5 476

102

771

4 696

107

237

Östergötlands

6 100

101

1 361

4 830

107

230

Jönköpings

5 058

105

82

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5 707

100

511

4 652

103

108

Gotlands

5 023

101

475

4 372

101

214

Blekinge

5 879

100

193

5 275

101

83

Skåne

7 153

100

2 489

5 398

103

799

Hallands

6 008

101

430

4 986

104

211

Västra Götalands

5 938

103

1 669

4 575

125

278

Värmlands

5 173

103

203

-

-

-

Örebro

5 895

101

506

5 392

104

372

Västmanlands

5 570

103

636

4 652

109

442

Dalarnas

4 895

110

106

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 289

100

2 186

5 580

102

788

Götalands mellanbygder

5 909

101

1 587

4 616

102

541

Götalands n slättbygder

6 078

102

2 596

4 786

119

415

Svealands slättbygder

5 671

103

3 401

4 951

106

1 559

Götalands skogsbygder

5 268

103

737

4 159

114

189

M Sveriges skogsbygder

5 389

103

392

4 380

114

168

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

6 200

102

10 922

4 938

107

3 695


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.