Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, höstråg och höstkorn

12b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 193

102

75

-

-

-

Uppsala

5 118

106

174

-

-

-

Södermanlands

4 620

111

110

-

-

-

Östergötlands

5 850

104

308

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

4 488

100

164

Gotlands

4 119

110

101

4 262

100

138

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

6 036

102

707

6 064

100

259

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

5 497

109

308

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

4 793

101

152

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 319

102

437

6 413

100

178

Götalands mellanbygder

5 415

103

439

4 696

100

388

Götalands n slättbygder

5 676

105

563

-

-

-

Svealands slättbygder

4 859

105

548

-

-

-

Götalands skogsbygder

4 623

116

110

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

4 525

107

100

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

5 507

105

2 203

5 200

100

668


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.