Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, vårkorn och havre

12c. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 894

101

386

3 673

103

382

Uppsala

4 517

101

895

4 431

105

565

Södermanlands

4 201

102

565

4 167

109

643

Östergötlands

4 655

101

927

4 533

104

715

Jönköpings

3 132

104

301

3 384

104

303

Kronobergs

2 981

101

186

3 565

103

242

Kalmar

3 547

101

651

3 531

102

330

Gotlands

3 911

102

672

3 573

105

238

Blekinge

3 908

100

292

3 918

101

159

Skåne

5 108

100

2 627

4 855

102

987

Hallands

4 391

101

700

4 403

102

575

Västra Götalands

4 211

103

1 433

4 274

108

2 007

Värmlands

3 692

104

430

3 707

115

442

Örebro

4 490

100

645

4 378

105

660

Västmanlands

4 420

101

746

4 417

109

724

Dalarnas

3 397

103

300

3 547

110

226

Gävleborgs

2 762

104

286

2 666

110

182

Västernorrlands

2 381

112

151

-

-

-

Jämtlands

3 009

112

126

-

-

-

Västerbottens

2 285

104

253

2 299

108

91

Norrbottens

2 422

103

161

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 255

100

2 324

4 912

102

1 087

Götalands mellanbygder

4 160

101

2 073

4 122

104

774

Götalands n slättbygder

4 649

102

1 849

4 541

107

2 136

Svealands slättbygder

4 400

101

3 391

4 274

107

3 139

Götalands skogsbygder

3 445

103

1 402

3 589

105

1 416

M Sveriges skogsbygder

3 327

103

768

3 511

110

704

Nedre Norrland

2 754

107

509

2 632

114

166

Övre Norrland

2 328

103

417

2 341

108

147

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

4 254

102

12 733

4 164

107

9 569


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.