Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2008, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 044

1 374

4 066

379

3 980

293

Uppsala

5 298

2 228

4 735

1 129

4 255

449

Södermanlands

5 003

2 337

4 327

879

3 950

459

Östergötlands

5 835

3 688

4 930

838

5 566

1 112

Jönköpings

4 651

241

-

-

-

-

Kronobergs

4 552

147

-

-

-

-

Kalmar

6 139

1 464

5 519

261

3 727

423

Gotlands

5 028

1 325

4 524

436

3 895

509

Blekinge

6 235

500

5 678

215

4 182

152

Skåne

7 902

6 973

6 201

2 738

6 820

2 596

Hallands

6 097

1 259

5 084

515

4 346

226

Västra Götalands

5 676

5 390

4 015

1 170

5 237

1 481

Värmlands

4 299

708

4 591

210

4 075

143

Örebro

5 411

1 303

5 282

1 063

4 394

416

Västmanlands

5 001

1 697

4 090

1 185

3 855

196

Dalarnas

3 387

236

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 998

5 965

6 453

2 466

6 986

1 621

Götalands mellanbygder

6 524

4 559

5 011

1 482

5 866

1 929

Götalands n slättbygder

5 835

7 375

4 384

1 616

5 430

2 236

Svealands slättbygder

5 108

9 249

4 618

4 616

4 172

1 825

Götalands skogsbygder

4 957

2 589

4 101

584

4 225

671

M Sveriges skogsbygder

4 729

1 211

4 217

556

3 840

378

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

6 184

30 993

4 966

11 370

5 580

8 687

2007

6 128

30 701

5 042

11 321

5 561

8 948

2006

6 169

 

5 201

 

5 515

 

2005

6 196

 

5 282

 

5 567

 

2004

6 231

 

5 227

 

5 526

 

2003

6 302

 

5 204

 

5 496

 


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.