Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, rågvete och blandsäd

12d. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 229

103

108

-

-

-

Uppsala

5 373

107

89

-

-

-

Södermanlands

5 298

105

272

3 799

110

77

Östergötlands

5 538

102

643

3 876

106

113

Jönköpings

4 332

105

164

3 345

110

120

Kronobergs

4 205

101

169

-

-

-

Kalmar

4 395

101

377

2 907

102

69

Gotlands

4 530

102

383

-

-

-

Blekinge

4 547

100

156

-

-

-

Skåne

5 260

102

367

-

-

-

Hallands

5 401

101

363

-

-

-

Västra Götalands

5 364

105

860

3 871

109

341

Värmlands

5 319

104

165

-

-

-

Örebro

5 274

102

143

-

-

-

Västmanlands

5 370

104

94

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 532

101

471

-

-

-

Götalands mellanbygder

4 636

102

918

-

-

-

Götalands n slättbygder

5 602

104

1 181

4 242

110

279

Svealands slättbygder

5 400

104

801

3 898

113

251

Götalands skogsbygder

4 560

104

794

3 318

107

408

M Sveriges skogsbygder

4 804

103

202

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

5 158

103

4 415

3 642

111

1 261


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.