Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, höstraps och vårraps

13a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 813

101

271

Uppsala

-

-

-

2 059

100

514

Södermanlands

-

-

-

2 004

100

381

Östergötlands

3 181

101

589

1 953

101

341

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2 955

100

222

-

-

-

Gotlands

-

-

-

1 693

102

194

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 296

100

1 551

1 832

100

343

Hallands

3 023

103

196

1 960

100

145

Västra Götalands

3 123

105

707

1 885

101

688

Värmlands

-

-

-

1 921

103

103

Örebro

-

-

-

2 120

100

315

Västmanlands

-

-

-

1 916

100

470

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 364

100

1 316

1 863

100

309

Götalands mellanbygder

3 036

100

837

1 751

102

342

Götalands n slättbygder

3 178

104

1 180

1 934

101

857

Svealands slättbygder

2 801

101

344

1 987

100

2 016

Götalands skogsbygder

2 889

103

216

1 796

102

263

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

1 834

102

113

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

3 198

102

3 950

1 943

101

3 900


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.