Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, slåttervall första skörd och återväxt

15a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

3 474

115

93

2 073

123

64

Östergötlands

3 685

112

144

2 532

124

122

Jönköpings

3 500

105

166

2 062

111

136

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 781

106

202

2 241

110

173

Gotlands

3 418

105

124

1 722

105

106

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 669

106

344

2 097

108

272

Hallands

3 510

102

162

2 954

105

147

Västra Götalands

3 632

110

338

2 240

113

245

Värmlands

3 018

102

128

-

-

-

Örebro

3 709

107

82

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

3 524

104

81

-

-

-

Gävleborgs

3 580

108

84

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2 810

103

113

1 329

119

79

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 853

104

201

2 833

101

152

Götalands mellanbygder

3 782

106

418

2 102

108

347

Götalands n slättbygder

3 724

110

227

2 916

116

181

Svealands slättbygder

3 538

112

396

1 777

121

266

Götalands skogsbygder

3 455

106

722

1 995

112

580

M Sveriges skogsbygder

3 378

104

226

1 232

110

129

Nedre Norrland

3 383

109

183

897

103

108

Övre Norrland

2 814

105

180

1 325

123

121

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

3 490

108

2 553

1 884

116

1 884


Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.