Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2008, slåttervall total

15b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2008, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

-

-

-

Uppsala

-

-

-

Södermanlands

5 547

118

93

Östergötlands

6 216

117

144

Jönköpings

5 562

107

166

Kronobergs

-

-

-

Kalmar

6 022

107

202

Gotlands

5 139

105

124

Blekinge

-

-

-

Skåne

5 767

107

344

Hallands

6 464

103

162

Västra Götalands

5 873

111

338

Värmlands

4 330

107

128

Örebro

5 895

114

82

Västmanlands

-

-

-

Dalarnas

4 825

107

81

Gävleborgs

4 553

104

84

Västernorrlands

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

Västerbottens

4 139

107

113

Norrbottens

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 595

102

201

Götalands mellanbygder

5 885

107

418

Götalands n slättbygder

6 640

113

227

Svealands slättbygder

5 315

115

396

Götalands skogsbygder

5 450

108

722

M Sveriges skogsbygder

4 610

106

226

Nedre Norrland

4 280

108

183

Övre Norrland

4 139

110

180

 

 

 

 

Hela riket

5 374

111

2 553


Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.