Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2008, cereals

 

Område

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3 541

1 292

3 203

1 299

Uppsala

4 175

2 412

4 064

1 840

Södermanlands

3 943

1 982

3 764

2 288

Östergötlands

4 641

2 868

4 388

2 604

Jönköpings

3 112

1 133

3 404

1 132

Kronobergs

3 171

744

3 620

788

Kalmar

4 071

2 073

4 012

1 184

Gotlands

4 182

1 910

3 943

707

Blekinge

4 232

845

4 430

474

Skåne

5 845

7 956

5 677

3 164

Hallands

4 889

1 986

4 839

1 712

Västra Götalands

4 139

5 044

4 158

7 332

Värmlands

3 609

1 630

3 347

1 750

Örebro

4 174

1 943

4 039

2 085

Västmanlands

4 067

2 240

3 910

2 334

Dalarnas

3 056

926

3 090

675

Gävleborgs

2 421

1 048

1 968

841

Västernorrlands

1 751

684

1 399

171

Jämtlands

2 417

629

2 906

112

Västerbottens

1 845

1 053

1 922

257

Norrbottens

2 002

593

2 337

176

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 968

6 462

5 653

3 189

Götalands mellanbygder

4 711

6 269

4 700

2 486

Götalands n slättbygder

4 675

5 499

4 478

7 023

Svealands slättbygder

4 080

10 351

3 841

10 322

Götalands skogsbygder

3 522

5 749

3 554

5 726

M Sveriges skogsbygder

3 009

2 948

3 002

2 871

Nedre Norrland

2 286

2 177

2 143

821

Övre Norrland

1 889

1 689

1 730

444

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

4 280

41 144

3 997

32 997

2007

4 184

41 732

3 869

33 711

2006

4 201

 

3 870

 

2005

4 248

 

3 880

 

2004

4 245

 

3 853

 

2003

4 216

 

3 779

 


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.