Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2008, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 891

771

Uppsala

-

-

2 337

1 874

Södermanlands

2 705

193

2 131

1 032

Östergötlands

3 162

1 674

2 194

2 296

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3 128

1 163

1 995

505

Gotlands

2 892

1 480

1 771

1 398

Blekinge

3 257

285

2 207

506

Skåne

3 346

11 446

2 320

2 495

Hallands

3 174

314

2 320

805

Västra Götalands

3 131

1 724

2 149

3 888

Värmlands

-

-

1 855

279

Örebro

-

-

2 416

1 088

Västmanlands

-

-

2 063

1 712

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 440

8 227

2 302

2 117

Götalands mellanbygder

3 253

6 161

2 149

3 156

Götalands n slättbygder

3 288

2 998

2 245

5 402

Svealands slättbygder

2 840

563

2 226

6 565

Götalands skogsbygder

2 991

653

2 086

1 106

M Sveriges skogsbygder

2 899

102

2 145

404

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

3 214

19 028

2 217

19 139

2007

3 147

23 615

2 214

24 445

2006

3 027

 

2 175

 

2005

2 887

 

2 141

 

2004

2 789

 

2 062

 

2003

2 717

 

2 008

 


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.