Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2008, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1 758

216

1 412

552

Uppsala

2 000

261

1 691

676

Södermanlands

1 846

212

1 534

1 005

Östergötlands

-

-

1 601

1 093

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

1 523

521

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

Hallands

-

-

1 762

544

Västra Götalands

-

-

1 656

2 209

Värmlands

-

-

1 204

459

Örebro

-

-

1 692

616

Västmanlands

-

-

1 562

652

Dalarnas

-

-

1 473

526

Gävleborgs

-

-

1 290

292

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

1 964

416

Götalands mellanbygder

-

-

1 559

537

Götalands n slättbygder

-

-

1 678

2 537

Svealands slättbygder

1 759

869

1 509

3 613

Götalands skogsbygder

-

-

1 480

960

M Sveriges skogsbygder

-

-

1 399

1 307

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

1 709

1 189

1 534

9 683

2007

1 655

1 492

1 583

12 726

2006

1 586

 

1 590

 

2005

1 496

 

1 596

 

2004

1 440

 

1 573

 

2003

1 415

 

1 553

 


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.