Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2008, potatis och sockerbetor

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2008, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1) 3)

Potatis för stärkelse 3)

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

21 335

248

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

31 457

973

-

-

-

-

Jönköpings

26 991

155

-

-

-

-

Kronobergs

26 946

165

-

-

-

-

Kalmar

26 151

453

35 738

247

47 381

1 974

Gotlands

29 319

607

-

-

38 762

6 503

Blekinge

21 360

105

36 728

618

48 517

1 939

Skåne

37 223

3 772

38 251

1 400

49 873

54 682

Hallands

30 568

1 311

-

-

46 330

1 992

Västra Götalands

29 345

2 231

-

-

-

-

Värmlands

23 208

579

-

-

-

-

Örebro

29 342

546

-

-

-

-

Västmanlands

20 694

92

-

-

-

-

Dalarnas

24 032

589

-

-

-

-

Gävleborgs

17 052

358

-

-

-

-

Västernorrlands

13 392

202

-

-

-

-

Jämtlands

16 239

131

-

-

-

-

Västerbottens

14 179

410

-

-

-

-

Norrbottens

18 291

549

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

33 793

3 430

37 457

299

48 800

41 255

Götalands mellanbygder

32 840

2 564

37 507

1 787

44 943

24 912

Götalands n slättbygder

30 502

2 797

-

-

-

-

Svealands slättbygder

25 910

1 222

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

25 742

878

34 528

132

43 488

597

M Sveriges skogsbygder

21 932

793

-

-

-

-

Nedre Norrland

19 620

1 008

-

-

-

-

Övre Norrland

16 545

990

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

29 857

13 682

37 315

2 359

49 129

67 091

2007

30 493

14 598

37 982

2 459

47 990

70 025

2006

30 976

 

38 367

 

47 193

 

2005

31 536

 

38 426

 

46 389

 

2004

32 461

 

32 530

 

46 661

 

2003

33 436

 

39 638

 

46 626

 


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

3) För åren 2003-2006 finns viss inverkan från ett tidigare metodbyte vilket medfört att normskördenivåerna är något högre än motsvarande hektarskördar från den ordinarie skördestatistiken enligt den nya metoden. Fr.o.m. 2007 har beräkningen av normskörden anpassats till att gälla den nu använda metodens skördenivå.