Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2008

JO 15 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, oljeväxter

5a. Standard yield for yield survey districts in 2008, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

-

-

1 883

363

0112

-

-

1 831

199

0321*

-

-

2 335

925

0322*

-

-

-

-

0421*

-

-

2 176

263

0431*

-

-

2 051

181

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

2 377

752

0312

-

-

-

-

0321*

-

-

2 335

925

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

2 061

769

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

-

-

2 141

232

0421*

-

-

2 176

263

0422*

-

-

2 139

408

0431*

-

-

2 051

181

0521*

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

0513

3 388

760

2 113

853

0514

3 018

559

2 205

617

0515

2 689

171

2 254

592

0521*

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2008, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 301

689

-

-

0812

2 680

306

-

-

0813

2 961

103

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 501

417

1 770

302

0912

2 979

819

1 771

858

0913

-

-

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

3 250

277

2 194

499

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

2 822

264

2 557

135

1112

-

-

2 693

244

1121

3 586

1 573

-

-

1122

3 299

912

-

-

1123

3 432

605

2 115

414

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

3 464

1 753

-

-

1212

3 285

959

-

-

1213

3 097

559

-

-

1214

3 331

1 103

-

-

1215

3 272

1 501

2 705

341

1216

3 220

1 410

2 425

222

1221

-

-

-

-

1222

3 306

514

-

-

1321*

-

-

2 502

481

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311*

-

-

2 189

224

1321*

-

-

2 502

481

1322*

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2008, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

3 019

173

-

-

1613

-

-

-

-

1614

2 743

143

-

-

1615

2 943

163

2 388

262

1616

2 468

94

2 159

239

1617

-

-

-

-

1621

-

-

1 821

641

1622

3 394

404

2 206

985

1623

3 107

339

2 355

541

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

-

-

-

-

1812

-

-

2 463

697

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

2 074

316

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

2 139

408

0431*

-

-

2 051

181

1821*

-

-

2 074

316

1911

-

-

2 184

809

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

2 061

769

1922*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2008, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2008, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.