Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, potatis och sockerbetor

4a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, spannmål

4b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, spannmål

4c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, spannmål

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, oljeväxter

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, oljeväxter

6. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, potatis och sockerbetor

7. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, ärter och oljelin

8. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för skördeområden 2009, ärter och oljelin

9. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, höstvete och vårvete

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, höstråg och höstkorn

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, vårkorn och havre

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, rågvete och blandsäd

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, ärter och åkerbönor

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, höstraps och vårraps

11b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, höstrybs och vårrybs

12. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, oljelin

13a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, slåttervall första skörd och återväxt

13b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, slåttervall total

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure