Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2009, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 098

1 405

3 915

383

3 960

284

Uppsala

5 504

2 334

4 608

1 183

4 499

474

Södermanlands

5 077

2 343

4 224

883

4 003

441

Östergötlands

5 884

3 786

4 742

875

5 707

1 051

Jönköpings

4 694

235

-

-

-

-

Kronobergs

4 619

143

-

-

-

-

Kalmar

6 196

1 493

5 245

274

3 677

410

Gotlands

5 092

1 360

4 612

478

3 892

478

Blekinge

6 203

518

5 407

218

4 076

133

Skåne

7 796

7 084

5 938

2 716

6 744

2 554

Hallands

6 094

1 257

5 060

549

4 295

210

Västra Götalands

5 648

5 363

3 834

1 239

5 174

1 422

Värmlands

4 527

682

4 510

217

4 116

138

Örebro

5 524

1 329

5 183

1 080

4 580

416

Västmanlands

5 182

1 734

4 057

1 223

4 021

190

Dalarnas

3 641

277

-

-

-

-

Gävleborgs

3 487

110

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 910

6 056

6 240

2 472

6 937

1 579

Götalands mellanbygder

6 522

4 661

4 800

1 531

5 958

1 869

Götalands n slättbygder

5 843

7 508

4 201

1 702

5 460

2 167

Svealands slättbygder

5 249

9 445

4 529

4 735

4 297

1 816

Götalands skogsbygder

5 015

2 534

3 976

643

4 143

615

M Sveriges skogsbygder

4 870

1 214

4 032

595

4 003

361

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2009

6 210

31 477

4 804

11 747

5 626

8 438

2008

6 184

30 993

4 966

11 370

5 580

8 687

2007

6 128

30 701

5 042

11 321

5 561

8 948

2006

6 169

 

5 201

 

5 515

 

2005

6 196

 

5 282

 

5 567

 

2004

6 231

 

5 227

 

5 526

 


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.