Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, oljeväxter

5a. Standard yield for yield survey districts in 2009, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

-

-

1 859

326

0112

-

-

1 832

162

0321*

-

-

2 290

729

0322*

-

-

-

-

0421*

-

-

2 181

219

0431*

-

-

2 058

147

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

2 358

584

0312

-

-

-

-

0321*

-

-

2 290

729

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

2 083

573

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

-

-

2 187

176

0421*

-

-

2 181

219

0422*

-

-

2 153

367

0431*

-

-

2 058

147

0521*

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

0513

3 521

704

2 128

520

0514

3 076

537

2 166

417

0515

2 827

189

2 249

493

0521*

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 417

561

-

-

0812

2 784

207

-

-

0813

3 041

79

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 529

284

1 790

189

0912

3 068

637

1 784

543

0913

-

-

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

3 310

200

2 119

322

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

3 091

183

-

-

1112

-

-

2 749

165

1121

3 746

1 014

-

-

1122

3 427

587

-

-

1123

3 446

442

2 065

298

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

3 622

1 196

-

-

1212

3 434

659

-

-

1213

3 176

380

-

-

1214

3 450

780

-

-

1215

3 380

991

2 657

234

1216

3 352

1 017

2 485

167

1221

-

-

-

-

1222

3 441

366

-

-

1321*

-

-

2 565

305

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311*

-

-

2 135

163

1321*

-

-

2 565

305

1322*

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

3 049

145

-

-

1613

-

-

-

-

1614

2 759

128

-

-

1615

2 934

157

2 426

163

1616

2 538

104

2 203

184

1617

-

-

-

-

1621

-

-

1 793

387

1622

3 421

408

2 170

621

1623

3 144

322

2 331

358

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

-

-

-

-

1812

-

-

2 468

541

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

2 069

244

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

2 153

367

0431*

-

-

2 058

147

1821*

-

-

2 069

244

1911

-

-

2 147

634

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

2 083

573

1922*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, oljeväxter

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.