Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, potatis och sockerbetor

6. Standard yield for yield survey districts in 2009, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

-

-

-

-

-

-

0112

-

-

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

-

-

0312

21 542

121

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

18 339

91

-

-

-

-

2121*

17 033

216

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

0521*

22 942

69

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

-

-

0513

31 833

653

-

-

-

-

0514

32 963

166

-

-

-

-

0515

-

-

-

-

-

-

0521*

22 942

69

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

-

-

0621*

25 936

205

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

-

-

1611*

27 560

185

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

25 936

205

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

26 246

192

36 476

242

48 305

1 569

0812

17 900

80

-

-

47 880

263

0813

27 489

119

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

27 264

75

-

-

39 421

1 083

0912

28 315

227

-

-

39 670

4 031

0913

32 134

298

-

-

40 924

784

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1011

24 318

87

35 933

572

50 074

1 872

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

1111

34 621

562

38 612

646

47 902

3 382

1112

37 129

144

36 000

249

44 651

960

1121

38 473

388

38 644

157

51 633

8 949

1122

-

-

-

-

48 763

3 659

1123

29 906

320

-

-

48 104

2 927

1124*

30 975

154

-

-

46 854

421

1131*

-

-

-

-

-

-

1211

37 603

288

-

-

54 592

7 504

1212

40 798

136

-

-

50 261

3 828

1213

34 796

190

35 659

117

50 400

1 943

1214

36 241

208

-

-

54 487

5 567

1215

35 700

577

-

-

48 298

4 256

1216

41 166

131

-

-

50 046

6 000

1221

-

-

-

-

45 839

193

1222

30 483

620

-

-

49 448

3 075

1321*

29 537

862

-

-

47 342

1 947

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

30 975

154

-

-

46 854

421

1131*

-

-

-

-

-

-

1311*

30 394

434

-

-

-

-

1321*

29 537

862

-

-

47 342

1 947

1322*

-

-

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

-

-

1611*

27 560

185

-

-

-

-

1612

30 517

281

-

-

-

-

1613

-

-

-

-

-

-

1614

30 301

105

-

-

-

-

1615

29 041

379

-

-

-

-

1616

-

-

-

-

-

-

1617

-

-

-

-

-

-

1621

27 828

436

-

-

-

-

1622

23 897

273

-

-

-

-

1623

28 960

363

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

27 383

159

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

26 490

203

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

27 383

159

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

-

-

1724*

11 048

125

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

-

-

1811

22 659

119

-

-

-

-

1812

29 769

426

-

-

-

-

1813

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

18 339

91

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

6 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, potatis och sockerbetor

6 cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

11 048

125

-

-

-

-

2011

23 686

299

-

-

-

-

2012

25 798

299

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

20 514

132

-

-

-

-

2121*

17 033

216

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

2221*

15 176

149

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

-

-

2221*

15 176

149

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

18 419

127

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

14 656

240

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

-

-

2413

16 921

128

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

16 984

367

-

-

-

-

2512

20 602

176

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.