Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Normskörd (trimmat tioårsmedelvärde) i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, ärter och oljelin

7. Standard yield (trimmed ten year mean) for counties, production areas and Sweden in 2009, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 722

230

-

-

Uppsala

2 928

551

1 419

150

Södermanlands

2 583

534

1 201

134

Östergötlands

3 254

964

1 680

528

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

2 968

313

-

-

Gotlands

2 781

346

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

3 325

673

-

-

Hallands

2 759

204

-

-

Västra Götalands

2 546

662

1 079

216

Värmlands

2 147

196

-

-

Örebro

2 876

292

-

-

Västmanlands

2 457

402

-

-

Dalarnas

1 970

98

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 402

610

-

-

Götalands mellanbygder

3 059

903

-

-

Götalands n slättbygder

2 981

1 442

1 487

628

Svealands slättbygder

2 669

2 218

1 337

564

Götalands skogsbygder

2 574

282

-

-

M Sveriges skogsbygder

2 360

297

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

2 861

5 554

1 417

1 506

2008

2 842

5 899

1 323

1 674

2007

2 900

6 280

1 288

1 708


Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 10 år som normskörden baseras på.