Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 121

99

-

-

4 109

99

Uppsala

3 274

144

1 567

88

4 842

144

Södermanlands

2 818

143

-

-

4 409

143

Östergötlands

3 076

224

2 092

175

5 168

224

Jönköpings

3 107

225

1 983

189

5 090

225

Kronobergs

2 903

122

2 024

99

4 927

122

Kalmar

3 352

245

2 024

202

5 376

245

Gotlands

3 279

165

1 793

135

5 072

165

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 279

427

2 072

312

5 350

427

Hallands

3 268

183

2 885

162

6 152

183

Västra Götalands

3 036

569

2 166

399

5 202

569

Värmlands

2 963

222

1 111

108

4 074

222

Örebro

3 461

118

1 581

63

5 042

118

Västmanlands

3 137

81

-

-

4 437

81

Dalarnas

3 389

134

-

-

4 643

134

Gävleborgs

3 209

168

1 086

94

4 296

168

Västernorrlands

2 886

137

-

-

3 564

137

Jämtlands

3 031

115

-

-

3 889

115

Västerbottens

2 831

163

-

-

3 874

163

Norrbottens

2 462

91

-

-

3 489

91

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 518

218

2 861

161

6 379

218

Götalands mellanbygder

3 499

519

2 076

422

5 575

519

Götalands n slättbygder

3 222

381

2 650

293

5 872

381

Svealands slättbygder

3 148

607

1 494

374

4 642

607

Götalands skogsbygder

2 989

1 035

1 922

804

4 911

1 035

M Sveriges skogsbygder

3 143

380

1 134

177

4 277

380

Nedre Norrland

3 027

410

867

197

3 895

410

Övre Norrland

2 720

285

1 026

146

3 746

285

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2009

3 106

3 835

1 701

2 574

4 807

3 835

2008

3 234

3 906

1 629

2 760

4 863

3 906

2007

3 295

3 770

1 619

2 694

5 030

3 770


Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.