Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, höstvete och vårvete

10a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 550

101

500

4 267

106

97

Uppsala

6 165

104

883

4 832

105

421

Södermanlands

5 775

102

746

4 609

108

225

Östergötlands

6 476

101

1 342

4 778

108

216

Jönköpings

5 028

105

76

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5 978

100

511

4 579

103

108

Gotlands

5 088

102

478

4 348

102

212

Blekinge

6 131

101

185

5 229

101

80

Skåne

7 181

100

2 482

5 109

103

730

Hallands

6 146

101

405

4 982

103

232

Västra Götalands

6 039

103

1 618

4 486

127

265

Värmlands

5 154

102

190

-

-

-

Örebro

6 185

101

494

5 286

104

337

Västmanlands

5 947

103

619

4 482

108

429

Dalarnas

4 909

105

119

3 503

113

87

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 319

100

2 168

5 268

102

762

Götalands mellanbygder

6 073

101

1 571

4 557

103

512

Götalands n slättbygder

6 294

102

2 555

4 695

121

381

Svealands slättbygder

5 918

103

3 337

4 808

106

1 504

Götalands skogsbygder

5 546

103

712

4 179

113

225

M Sveriges skogsbygder

5 555

102

388

4 185

115

180

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

6 375

102

10 760

4 776

108

3 615

2008

6 200

102

10 922

4 938

107

3 695

 


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.