Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, höstråg och höstkorn

10b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 312

101

69

-

-

-

Uppsala

5 578

105

182

-

-

-

Södermanlands

5 063

112

106

-

-

-

Östergötlands

6 063

103

274

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

4 863

100

174

Gotlands

4 286

114

90

4 666

100

173

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

6 267

102

736

6 076

100

279

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

5 623

111

269

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

5 051

103

136

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 477

102

462

6 314

100

189

Götalands mellanbygder

5 749

104

426

5 017

100

444

Götalands n slättbygder

5 841

106

497

-

-

-

Svealands slättbygder

5 211

105

532

-

-

-

Götalands skogsbygder

4 913

122

97

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

4 779

109

97

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

5 787

105

2 117

5 422

100

755

2008

5 507

105

2 203

5 200

100

668


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.