Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, vårkorn och havre

10c. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 958

101

387

3 625

104

357

Uppsala

4 503

101

933

4 332

106

540

Södermanlands

4 246

101

579

4 101

109

616

Östergötlands

4 675

101

945

4 362

104

670

Jönköpings

3 273

104

286

3 383

104

290

Kronobergs

3 047

102

181

3 538

102

236

Kalmar

3 473

101

656

3 420

101

326

Gotlands

3 845

102

681

3 379

107

253

Blekinge

3 844

100

288

3 530

101

148

Skåne

4 900

100

2 678

4 526

102

951

Hallands

4 489

100

717

4 466

102

575

Västra Götalands

4 271

103

1 477

4 236

108

2 009

Värmlands

3 790

104

430

3 638

113

441

Örebro

4 476

101

637

4 371

105

628

Västmanlands

4 500

101

725

4 427

109

692

Dalarnas

3 422

103

300

3 419

111

227

Gävleborgs

2 835

105

294

2 737

111

179

Västernorrlands

2 406

110

158

-

-

-

Jämtlands

2 962

110

122

-

-

-

Västerbottens

2 316

103

237

2 371

111

90

Norrbottens

2 463

103

173

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 102

100

2 367

4 756

102

1 052

Götalands mellanbygder

4 045

101

2 088

3 842

104

759

Götalands n slättbygder

4 603

101

1 926

4 425

106

2 102

Svealands slättbygder

4 415

101

3 429

4 227

107

3 004

Götalands skogsbygder

3 575

103

1 386

3 621

106

1 403

M Sveriges skogsbygder

3 418

104

752

3 476

110

687

Nedre Norrland

2 792

107

524

2 684

114

172

Övre Norrland

2 362

103

412

2 346

110

154

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

4 243

102

12 884

4 103

107

9 333

2008

4 254

102

12 733

4 164

107

9 569


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.