Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, rågvete och blandsäd

10d. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 412

102

108

-

-

-

Uppsala

5 506

105

88

-

-

-

Södermanlands

5 486

104

269

-

-

-

Östergötlands

5 879

103

678

3 804

108

110

Jönköpings

4 468

105

143

3 331

114

110

Kronobergs

4 361

101

145

-

-

-

Kalmar

4 600

102

399

2 788

103

68

Gotlands

4 621

102

406

-

-

-

Blekinge

4 716

100

151

-

-

-

Skåne

5 419

101

382

-

-

-

Hallands

5 578

101

354

-

-

-

Västra Götalands

5 504

105

835

3 881

111

332

Värmlands

5 473

104

181

-

-

-

Örebro

5 671

102

151

-

-

-

Västmanlands

5 655

104

95

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 668

101

475

-

-

-

Götalands mellanbygder

4 803

102

950

-

-

-

Götalands n slättbygder

5 828

104

1 199

4 205

112

270

Svealands slättbygder

5 625

103

816

3 819

112

225

Götalands skogsbygder

4 766

104

749

3 318

109

390

M Sveriges skogsbygder

4 967

103

213

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

5 362

103

4 442

3 613

112

1 177

2008

5 158

103

4 415

3 642

111

1 261


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.