Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2009, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

3 536

1 301

3 206

1 290

Uppsala

-

-

4 194

2 490

4 026

1 836

Södermanlands

-

-

3 908

1 995

3 724

2 280

Östergötlands

-

-

4 618

2 947

4 327

2 602

Jönköpings

-

-

3 121

1 106

3 461

1 101

Kronobergs

-

-

3 099

732

3 636

781

Kalmar

4 784

436

3 982

2 116

3 910

1 175

Gotlands

4 428

384

4 210

1 952

3 915

705

Blekinge

-

-

4 173

864

4 198

477

Skåne

6 351

677

5 707

8 046

5 597

3 139

Hallands

-

-

4 889

2 035

4 820

1 728

Västra Götalands

-

-

4 135

5 015

4 118

7 285

Värmlands

-

-

3 601

1 624

3 271

1 736

Örebro

-

-

4 194

1 971

4 049

2 097

Västmanlands

-

-

4 119

2 249

3 918

2 337

Dalarnas

-

-

3 025

957

3 012

708

Gävleborgs

-

-

2 449

1 071

2 010

840

Västernorrlands

-

-

1 853

684

1 476

164

Jämtlands

-

-

2 608

668

2 897

118

Västerbottens

-

-

1 898

1 046

2 061

267

Norrbottens

-

-

2 053

617

2 338

184

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 825

453

5 830

6 610

5 605

3 189

Götalands mellanbygder

4 913

1 058

4 646

6 381

4 609

2 486

Götalands n slättbygder

6 534

151

4 636

5 669

4 429

7 101

Svealands slättbygder

-

-

4 091

10 494

3 825

10 311

Götalands skogsbygder

5 307

112

3 497

5 591

3 537

5 570

M Sveriges skogsbygder

-

-

2 955

2 939

2 928

2 858

Nedre Norrland

-

-

2 377

2 215

2 197

826

Övre Norrland

-

-

1 944

1 707

2 093

475

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2009 2)

5 408

1 828

4 266

41 606

3 967

32 918

2008 3)

5 177

1 338

4 280

41 144

3 997

32 997

2007 3)

5 126

1 354

4 184

41 732

3 869

33 711

2006

 

 

4 201

 

3 870

 

2005

 

 

4 248

 

3 880

 

2004

 

 

4 245

 

3 853

 


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2009 är första året som normskörd för höstkorn varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för höstkorn beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.