Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, ärter och åkerbönor

10e. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, peas and field beans

 

Område

Ärter

Åkerbönor

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 869

102

93

-

-

-

Uppsala

3 178

104

272

-

-

-

Södermanlands

2 784

105

214

-

-

-

Östergötlands

3 251

102

483

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 235

104

164

-

-

-

Gotlands

3 249

105

190

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2 893

102

262

-

-

-

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

3 064

118

282

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

3 204

108

129

-

-

-

Västmanlands

2 751

107

153

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

2 985

102

461

-

-

-

Götalands n slättbygder

3 216

109

656

-

-

-

Svealands slättbygder

2 952

106

900

-

-

-

Götalands skogsbygder

3 077

117

111

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

3 039

107

2 463

2 700

123

295


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.