Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, höstraps och vårraps

11a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 759

100

103

1 776

101

271

Uppsala

-

-

-

2 054

100

529

Södermanlands

2 828

100

121

2 007

100

379

Östergötlands

3 327

101

683

2 017

101

353

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 202

101

277

-

-

-

Gotlands

2 830

101

310

1 731

103

186

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 447

100

1 654

1 877

100

263

Hallands

3 068

103

212

1 949

100

131

Västra Götalands

3 195

106

772

1 942

101

670

Värmlands

-

-

-

1 841

103

100

Örebro

-

-

-

2 110

100

321

Västmanlands

-

-

-

1 936

100

448

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 507

100

1 409

1 869

100

242

Götalands mellanbygder

3 133

101

991

1 754

103

305

Götalands n slättbygder

3 277

104

1 322

1 986

101

839

Svealands slättbygder

2 869

102

460

1 984

100

2 006

Götalands skogsbygder

2 993

102

254

1 848

102

274

M Sveriges skogsbygder

2 971

102

64

1 920

103

128

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

3 298

102

4 500

1 959

101

3 794

2008

3 198

102

3 950

1 943

101

3 900


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.