Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, slåttervall första skörd och återväxt

13a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

3 455

112

141

2 632

126

112

Jönköpings

3 195

103

162

2 160

109

135

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 518

105

190

2 202

109

161

Gotlands

3 492

107

119

1 898

106

98

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 511

107

344

2 223

107

253

Hallands

3 333

102

150

2 985

103

134

Västra Götalands

3 325

109

329

2 464

114

242

Värmlands

3 109

105

114

-

-

-

Örebro

3 673

106

85

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

3 372

99

90

-

-

-

Gävleborgs

3 348

104

94

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2 865

101

116

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 677

105

192

2 873

100

139

Götalands mellanbygder

3 726

106

403

2 231

107

335

Götalands n slättbygder

3 552

110

226

3 097

117

178

Svealands slättbygder

3 517

112

381

1 797

120

232

Götalands skogsbygder

3 155

106

707

2 130

111

569

M Sveriges skogsbygder

3 259

104

224

-

-

-

Nedre Norrland

3 287

109

206

867

100

97

Övre Norrland

2 860

105

192

1 269

124

113

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

3 333

107

2 531

1 953

115

1 762

2008

3 490

108

2 553

1 884

116

1 884


Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.