Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

13b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2009, slåttervall total

13b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2009, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

-

-

-

Uppsala

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

Östergötlands

6 088

118

141

Jönköpings

5 355

105

162

Kronobergs

-

-

-

Kalmar

5 719

106

190

Gotlands

5 390

106

119

Blekinge

-

-

-

Skåne

5 734

107

344

Hallands

6 318

103

150

Västra Götalands

5 788

111

329

Värmlands

4 511

111

114

Örebro

5 595

111

85

Västmanlands

-

-

-

Dalarnas

4 391

95

90

Gävleborgs

4 363

102

94

Västernorrlands

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

Västerbottens

4 206

109

116

Norrbottens

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 460

101

192

Götalands mellanbygder

5 957

107

403

Götalands n slättbygder

6 649

113

226

Svealands slättbygder

5 314

114

381

Götalands skogsbygder

5 285

108

707

M Sveriges skogsbygder

4 350

102

224

Nedre Norrland

4 154

107

206

Övre Norrland

4 129

110

192

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2009

5 287

110

2 531

2008

5 374

111

2 553


Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.